איזור מסחר ותעסוקה, מנשיה זבדה

תוכנית ג/ 16671

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איזור מסחר ותעסוקה, מנשיה זבדה
מספר: ג/ 16671
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
עריכת שינויים ופירוט לתכניות המתאר המאושרת במתחם התעסוקה במנשיה זבדה.
שינוי ייעודי הקרקע במתחם למסחריים.
הסדרת מערכת הדרכים כולל חניות עפ"י תקן.
שינוי טבלת זכויות והוראות בניה.
מתן הקלה בקו בנין מכביש מס' 75

עיקרי ההוראות:
עיקרי הוראות התכנית:
1. שינוי ייעודי קרקע מקרקע חקלאית וממסחרי - שרותי דרך למסחר תעשיה קלה ומלאכה
2. קביעת התכליות המותרות לייעודי הקרקע.
3. קביעת זכויות והוראות בניה ע"מ לאפשר הוצאת היתרי בניה עפ"י סעיף 145 ז' לחוק: שינוי גובה בניינים , הגדלת הצפיפות , הנחיות בינוי והנחיות לעיצוב אדריכלי.
4. התווית דרכים.
5. קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים .
6. קביעת הנחיות סביבתיות.
7. לאשר קו בניין של 25 מ' מציר דרך ראשית מס' 75 (קו בניין 0) עבור מתקן הנדסי ומבנה לשימור.
8. לאשר קו בניין של 30 מ' מציר דרך ראשית מס' 75 (5מטר מקצה זכות הדרך) עבור שטח פרטי פתוח עם הנחיות מיוחדות - פרגולה למסעדה וחניון ציבורי, וכן דרך מוצעת
9. לאשר קו בניין של 45 מ' מציר דרך ראשית מס' 75 (20 מ' מקצה זכות הדרך) עבור מבני מסחר ותעשיה קלה ומלאכה, וכן דרך מוצעת
10 לא יוצאו היתרי בניה מכח תוכנית זו אלא לאחר שיובטחו חסימה פיזית וטיפול נופי (כגון נטיעת שדרת עצים) בשטח הציבורי הפתוח הסמוך לדרך ראשית מס' 75

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלמנשית זבדה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17479חלק52-53, 55-5845, 49-50, 54
17500חלק42, 51, 82, 84-85
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/03/2011תאריך פרסום: 17/03/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6214. עמוד: 3198. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים30/01/2011תאריך פרסום בעיתון: 28/01/2011. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 28/01/2011. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 30/01/2011. עיתון: הארץ.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה13/01/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו13/12/2010
החלטה בדיון בהתנגדויות01/11/2010
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/06/2008
פרסום להפקדה ברשומות26/06/2008תאריך פרסום: 26/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5824. עמוד: 3646. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים23/05/2008תאריך פרסום בעיתון: 22/05/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 23/05/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 23/05/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/05/2008
החלטה בדיון במועצה הארצית15/01/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/11/2006
החלטה בדיון בהפקדה18/10/2006
קבלת תכנית10/10/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה