איזור תיירות עין בוקק

תוכנית 10/ 02/ 100/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: איזור תיירות עין בוקק
מספר: 10/ 02/ 100/ 13
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון שטח למלונאות ונופש על ידי שינויים ביעודי
קרקע וקביעת מגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםרמת נגברמת נגבנצנה (קהילת חינוך)

תיאור המיקום:
ישוב: ?
עין בוקק
גושים: 100145 חלקה 5, 4.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100145חלק4-5
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/12/1995תאריך פרסום: 03/12/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4356. עמוד: 700. שנה עברית: התשנו .
החלטה בדיון באישור תכנית11/09/1995
פרסום להפקדה ברשומות05/02/1995תאריך פרסום: 05/02/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4280. עמוד: 1758. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים18/11/1994תאריך פרסום בעיתון: 18/11/1994.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/09/1994
החלטה בדיון בהפקדה06/09/1993
קבלת תכנית10/05/1993