איזור תעשיה עמק חפר

תוכנית עח/ 81/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: איזור תעשיה עמק חפר
מספר: עח/ 81/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ביטול דרכים קימות והתוית דרכים חדשות .
איחוד וחלוקה מחדש של שטחים שונים.
יעוד שטחים למטרות מסחר,ש.צ.פ.,תעשיה,
מבני ציבור לשירותי האיזור ושרותי תובלה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרשושנת העמקים

תיאור המיקום:
ישוב: �______________
איזור התעשיה עמק חפר.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8389חלק45-46, 50-53, 64, 70-724, 17-18, 54, 62-63, 65-69
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 3תכנית מתאר ארצית לדרכיםאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/04/1989תאריך פרסום: 28/04/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3653. עמוד: 2780. שנה עברית: התשמט .
פרסום לאישור בעיתונים17/04/1989תאריך פרסום בעיתון: 16/04/1989. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 17/04/1989. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות01/03/1988תאריך פרסום: 01/03/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3531. עמוד: 958. שנה עברית: התשמח .
פרסום להפקדה בעיתונים17/01/1988תאריך פרסום בעיתון: 17/01/1988.
החלטה בדיון בהפקדה10/09/1986
קבלת תכנית11/07/1986