איזור תעשיה ציפורית - שלב א'

תוכנית ג/ בת/ 125

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: איזור תעשיה ציפורית - שלב א'
מספר: ג/ בת/ 125
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת יעוד לאזורי תעשיה, לשטחים ציבוריים ודרכים.
קביעת הוראות בניה והוראות בדבר איכות הסביבה
באזור תעשיה.
קביעת הוראות בניה והוראות בדבר קביעת קיר משותף.
התווית דרכים חדשות.
איחוד וחלוקת חלקות בהסכמת בעלים ו / או ללא הסכמת
בעלים.
לקבוע הוראות בדבר תכנון כבישים.
קביעת הוראות תנועה.
קביעת יעוד לתחנת משנה לחברת חשמל.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןנצרת עיליתנצרת עיליתנצרת עילית

תיאור המיקום:
ישוב: נצרת עלית

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17463חלק19
17464חלק1, 4-10, 18, 63-64
17465חלק135, 37, 39
17466חלק11, 2510, 12
17467חלק2-4
17468חלק17
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/03/1993תאריך פרסום: 18/03/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4092. עמוד: 1960. שנה עברית: התשנג .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה18/03/1993
פרסום לאישור בעיתונים12/02/1993תאריך פרסום בעיתון: 10/02/1993. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 10/02/1993. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/02/1993. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 10/02/1993. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו26/10/1992
פרסום להפקדה ברשומות20/02/1992תאריך פרסום: 20/02/1992. מס' ילקוט פרסומים: 3977. עמוד: 2282. שנה עברית: התשנב .
החלטה בדיון באישור תכנית10/02/1992
פרסום להפקדה בעיתונים22/01/1992תאריך פרסום בעיתון: 22/01/1992.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/01/1992
החלטה בדיון בהפקדה24/11/1991
קבלת תכנית19/11/1991