איזור תעשיה צרעה - נוחם ג'

תוכנית מי/ 350/ ז/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: איזור תעשיה צרעה - נוחם ג'
מספר: מי/ 350/ ז/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי ייעוד מתעשיה לייעוד הקודם, שטח חקלאי ( אזור חקלאי א')
ב.קביעת חלוקה חדשה לצורך הגדלת מגרשים באזור המיועד לתעשיה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהצרעה

תיאור המיקום:
בתחום המוא"ז מטה יהודה, ממערב ודרום מערב לאזור התעשיה נחם ב' (הר טוב) הקיים, מדרום מזרח ליער הנשיא,ממזרח לקיבוץ צרעה,ממערב לכביש מס' 38 מצפון לנחל שורק. מרכז השטח מצוי בקרבת קואורדינטות 130/000 - 148/250 , מצפון לגדת נחל שורק. השטח תחום בקרבת קואורדינטות 130/098 - 148/735 ו- 130/081 - 147/853 בצפון ו- 129/789 - 148/702 ו129/482 - 147852 בדרום.
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5185חלק6
5190חלק41-3, 5, 10-12
29617חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמי/ 350/ זאיזור תעשיה צרעה (נוחם ג')שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/03/2002תאריך פרסום: 21/03/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5061. עמוד: 1717. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים31/01/2002תאריך פרסום בעיתון: 28/01/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 28/01/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 31/01/2002. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו15/01/2002
החלטה בדיון באישור תכנית11/12/2001
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/10/2001
פרסום להפקדה ברשומות16/10/2001תאריך פרסום: 16/10/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5023. עמוד: 121. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים28/09/2001תאריך פרסום בעיתון: 25/09/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 25/09/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/09/2001. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/08/2001
החלטה בדיון בהפקדה01/05/2001
קבלת תכנית05/12/2000