איחוד וחחלוקת מגרשים - אזור תעשיה להבים

תוכנית 31/ 02/ 305/ 97

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: איחוד וחחלוקת מגרשים - אזור תעשיה להבים
מספר: 31/ 02/ 305/ 97
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ביטול דרכים ואיחוד וחלוקת מגרשים באזור תעשיה להבים

עיקרי ההוראות:
1. ביטול דרכים מאושרות ושינוי היעוד בהם לשטחי תעשיה.
2. איחוד וחלוקת מגרשים.
3. תוספת בניה לגובה 6 מטר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעון

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 179600
קואורדינטה Y 586900

א.ת עידן הנגב

רשות מקומית: מ.א בני שמעון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100226חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 305/ 49אזור תעסוקה צומת להביםכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
הוגשו התנגדויות05/11/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/09/2012
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית23/08/2012
פרסום להפקדה ברשומות22/08/2012תאריך פרסום: 22/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6463. עמוד: 6059. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים17/08/2012תאריך פרסום בעיתון: 13/08/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/08/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 17/08/2012. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 16/08/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט01/08/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו31/07/2012
החלטה בדיון בהפקדה04/06/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף25/04/2012
קבלת תכנית27/02/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים143227/09/2012
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית