איחוד וחלוקה , כישור

תוכנית מש/ מק/ 3304/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה , כישור
מספר: מש/ מק/ 3304/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית :
שינוי חלוקת שטחי הבניה המותרים בתכנית ג/ 3304 כדי ליצור רצף מגורים וכדי להעתיק את מבני הציבור למרכז הישוב. השינוי מתבטא בהחלפת מיקום מקצת השטחים המיעודים למגורים בשטחים המיועדים למבני ציבור , ומנגד החלפת מיקום מקצת השטחים המיועדים למבני ציבור בשטחים למגורים , מבלי לשנות את סה"כ השטח הכולל המותר לבניה בתכנית וללא שינוי בשטח הכולל המיועד למגורים ולמבני ציבור .
שינוי חלוקת השטחים המיועדעם לשטח פרטי פתוח בתכנית ג/ 3304 ע"י ריכוזם במקום אחד , לשם יצירת הפרדה בין השטחים המיועדים לבניה כבור כישורית לבין השטחים המיועדים לבניה עבור קיבוץ כישור , מבלי לשנות את סה"כ השטח הכולל המותר לבניה בתכנית וללא שינוי בשטח הכולל המיועד לשטח פרטי פתוח בתכנית המקורית .
שינוי קו הבניין לאורך דרך מס'11 בקטע דרך 11/1 וקביעת קו בניין 0 משני צידי הדרך .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבכישור
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18909חלק1-3, 14-15, 19
18938חלק16-17, 23-24, 29
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3304קבוץ כישורשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/03/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200700330/03/2007