איחוד וחלוקה , קיבוץ שריד

תוכנית יז/ מק/ 12407/ 02

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה , קיבוץ שריד
מספר: יז/ מק/ 12407/ 02
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרץ שטח המיועד לבנית בתי מגורים לבני הקיבוץ על מנת לעבות אתשטח המחנה בשריד.
איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים בסמכות הועדה המקומית.

עיקרי הוראות התכנית:-
- העתקת דרך מס' 2 לצפון מתחם על ידי איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים בסמכות הועדה המקומית.
- הגדלת שטח לצרכי ציבור בייעוד דרכים בסמכות הועדה הוקמית.
- כל ההוראות לפי ג/ 12407 התכנית שבתוקף בהוראות הבניה אין כל שינוי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלשריד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17286חלק8-9, 33
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 12407קבוץ שריד - מתארשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר21/01/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200900221/01/2009