איחוד וחלוקה , קלע אלון

תוכנית גו/ מק/ 15550/ 02

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה , קלע אלון
מספר: גו/ מק/ 15550/ 02
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת תאי שטח למגורים א' בחלק מרכזי של הישוב.

עיקרי הוראות התכנית :-
א. איחוד וחלוקה מחדש.
ב. קביעת הוראות בנייה - מרווחי בניה.
ג. קביעת שלבים, התניות לביצוע

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגולןגולןקלע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
202000חלק2, 4, 33
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 15550רה תכנון קלע אלוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות12/11/2009תאריך פרסום: 12/11/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6020. עמוד: 543. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/01/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200800230/01/2008