איחוד וחלוקה , שינוי קו בנין וגודל מגרש, רמת ישי

תוכנית 2/ מע/ מק/ 8156/ 38

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה , שינוי קו בנין וגודל מגרש, רמת ישי
מספר: 2/ מע/ מק/ 8156/ 38
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד וחלוקה מחדש, שינוי גודל מגרש מינימלי למגרש 60/1 בעקבות החלוקה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםרמת ישי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11182חלק60-61
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8156תכנית מתאר, רמת ישישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/10/2005תאריך פרסום: 31/10/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5449. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים15/09/2005
פרסום להפקדה ברשומות17/07/2005תאריך פרסום: 17/07/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5417. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/06/2005
פרסום להפקדה בעיתונים31/05/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200500630/06/2005