איחוד וחלוקה , שער הגולן

תוכנית עמ/ מק/ 5192/ 07

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה , שער הגולן
מספר: עמ/ מק/ 5192/ 07
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית :
איחוד וחלוקה בהסכמה .

עיקרי הוראות התכנית :
איחוד חלקות וחלוקה בהסכמה ללא שינוי בשטח הכולל של ייעודי הקרקע : מגורים , ספורט ונופש , דרך מאושרת .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעמק הירדןעמק הירדןשער הגולן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15707חלק8, 20-21
15708חלק3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5192קיבוץ שער הגולןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר17/02/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200800317/02/2008