איחוד וחלוקה באזור מזרחי , קלע אלון

תוכנית גו/ מק/ 15550/ 01

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה באזור מזרחי , קלע אלון
מספר: גו/ מק/ 15550/ 01
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי מקון חלק מאזור מסחר ומבנים ומוסדות ציבור תוך הבטחת השתלבות טובה יותר בתוך הסביבה הטבעית והתאמה מקסימלית למבנה הקרקע.

עיקרי ההוראות:
איחוד וחלוקת המגרשים בהסכמה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגולןגולןקלע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
202000חלק2, 4, 33
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 15550רה תכנון קלע אלוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/03/2008תאריך פרסום: 26/03/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5789. עמוד: 2529. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה ברשומות19/11/2007תאריך פרסום: 19/11/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5739. עמוד: 593. שנה עברית: התשסח .