איחוד וחלוקה בהסכמה באאזור ההרחבה הקהילתית, מצובה

תוכנית חא/ מק/ 2007/ 27

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה בהסכמה באאזור ההרחבה הקהילתית, מצובה
מספר: חא/ מק/ 2007/ 27
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד וחלוקה מחדש של מגרשים באזור מגורים ב' ללא שינוי בשטח הכולל של כל יעוד קרקע לפי סעיף 62א(א)1 ללא שינוי במס' הכולל של יח"ד.
הגדלת תכסית במגרשים הרגילים במגורים ( ששטחם עד 500 מ"ר, באזור מגורים ב' מ- % 35 ל- % 40 לפי סעיף 62א(א)5.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרמצובה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19011חלק162, 4-8, 14-15
19012חלק3
19014חלק8
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 12840הרחבת קיבוץ מצובהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/04/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200800730/04/2008