איחוד וחלוקה בהסכמה וקביעת קווי בנין וגודל מגרש מינימלי, סחנין

תוכנית ג/ לג/ 9169/ 02/ 53

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה בהסכמה וקביעת קווי בנין וגודל מגרש מינימלי, סחנין
מספר: ג/ לג/ 9169/ 02/ 53
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד וחלוקה בהסכמה ושינוי קווי בניין וקביעת גודל מגרש מינימלי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19317חלק12-13
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9169שינוי לתקנון; הגדלת אחוזי בניה ומס' הקומות, שינוי למתאר, סכנין.שינוי
תוכניתג/ 668תכנית מתאר סכניןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/05/2005תאריך פרסום: 31/05/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5402. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים27/01/2005
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/11/2004
פרסום להפקדה ברשומות02/11/2004תאריך פרסום: 02/11/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5338. שנה עברית: התשסה .
פרסום להפקדה בעיתונים09/08/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200401030/11/2004