איחוד וחלוקה בהסכמה ושינוי בהוראות בניה, משהד

תוכנית 9/ מע/ מק/ 6485/ 37

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה בהסכמה ושינוי בהוראות בניה, משהד
מספר: 9/ מע/ מק/ 6485/ 37
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד וחלוקה בהסכמה ושינוי בהוראות התכנית

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםמשהד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17469חלק42, 49, 74
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8837שינוי לתכנית מתאר משהד ג / 6485 .שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/07/2010תאריך פרסום: 01/07/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6103. עמוד: 3645. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר15/12/2009
פרסום להפקדה ברשומות15/12/2009תאריך פרסום: 15/12/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6033. עמוד: 962. שנה עברית: התשע .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200901415/12/2009