איחוד וחלוקה בהסכמה ושינוי קו בנין, כפר מנדא

תוכנית גא/ מק/ 05/ 48

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה בהסכמה ושינוי קו בנין, כפר מנדא
מספר: גא/ מק/ 05/ 48
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקנטת קו בנין + איחוד וחלוקה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגבעות אלוניםכפר מנדאכפר מנדא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17571חלק1314
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7676תכנית מתאר, כפר מנדאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה ברשומות15/12/2009תאריך פרסום: 15/12/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6033. עמוד: 960. שנה עברית: התשע .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית לא אושרה30/03/2007
פרסום להפקדה ברשומות07/02/2006תאריך פרסום: 07/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5491. עמוד: 1648. שנה עברית: התשסו .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/01/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200700330/03/2007
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200600130/01/2006