איחוד וחלוקה בהסכמה ושינוי קווי בנין, עילוט

תוכנית 3/ מע/ מק/ 7215/ 38

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה בהסכמה ושינוי קווי בנין, עילוט
מספר: 3/ מע/ מק/ 7215/ 38
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים ושינוי בהוראות בניה.

עיקרי ההוראות:
- איחוד וחוקה בין שני המגרשים 66/5 - 66/4/1 בהסכמת הבעלים.
- שינוי בקווי בנין.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעילוטעילוט
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17485חלק66
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7215תכנית מתאר עילוטשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/06/2011תאריך פרסום: 23/06/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6253. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה ברשומות28/10/2010תאריך פרסום: 28/10/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6153. עמוד: 838. שנה עברית: התשעא .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/10/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201001227/10/2010