איחוד וחלוקה בהסכמה לצורך התאמת שטחים, למסחר, חניה ושטח פרטי פתוח משולב בחניה

תוכנית ג/ גל/ מק/ 30

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה בהסכמה לצורך התאמת שטחים, למסחר, חניה ושטח פרטי פתוח משולב בחניה
מספר: ג/ גל/ מק/ 30
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד וחלוקה בהסכמת לצורך התאמת השטחים: למסחר, חניה ושטח פרטי פתוח משולב בחניה ותיירות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועגבע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
23081חלק1
23178חלק14, 17
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8451פארקיון, גבעשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/06/2003תאריך פרסום: 12/06/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5193. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה ברשומות21/01/2003תאריך פרסום: 21/01/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5149. עמוד: 1227. שנה עברית: התשסג .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200200929/09/2002