איחוד וחלוקה בהסכמה צל תמר , אשדות יעקב

תוכנית עה/ מק/ 11808/ 004

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה בהסכמה צל תמר , אשדות יעקב
מספר: עה/ מק/ 11808/ 004
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית :
איחוד וחלוקה בהסכמה לצורך שיפור וניצול הקרקע .

עיקרי הוראות התכנית :
איחוד חלקות וחלוקה בהסכמה ללא שינוי בשטח הכולל של ייעודי הקרקע תעסוקה ושטח ציבורי פתוח .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעמק הירדןעמק הירדןאשדות יעקב (אחוד)
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15107חלק56, 66
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 11808שכונה קהילתית, קיבוץ אשדות יעקב מאוחדשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר17/02/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200800317/02/2008