איחוד וחלוקה בהסכמה, הסדרת דרך גישה משולבת שינוי יעוד מא' מיוחד לא' חלוקת מגרש

תוכנית הצ/ 5/ 1/ 178

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: איחוד וחלוקה בהסכמה, הסדרת דרך גישה משולבת שינוי יעוד מא' מיוחד לא' חלוקת מגרש
מספר: הצ/ 5/ 1/ 178
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד ממגורים א' מיוחד למגורים א'.
ב. הסדרת דרך גישה משולבת לכניסה למגרשים ע"י שינוי יעוד משטח בנייני ציבור לדרך משולבת.
ג. חלוקת מגרשים המיועדים ל-2 יח"ד כ"א, ל-2 מגרשים בני יח"ד אחת או שתי יח"ד למגרש.
ד. תוספת זכויות בניה מ: 50% ל- 67% במגרשים המיועדים ל- 2 יח"ד.
ה. איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים לפי פרק ג' סימן ז' לחוק.
ו. קביעת הוראות לבניה ולמתן היתרים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםתל מונדתל מונדהתמר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7800חלק56, 311-312, 314, 318-320, 322-323, 325-326, 330, 343-344354
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 0מתאר תל-מונדשינוי
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 9מפורטת - הצ/5-9/1שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/01/2009תאריך פרסום: 08/01/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5897. עמוד: 1633. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים05/12/2008תאריך פרסום בעיתון: 04/12/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 04/12/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 05/12/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו02/11/2008
החלטה בדיון בהתנגדויות11/02/2007
פרסום להפקדה ברשומות05/02/2006תאריך פרסום: 05/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5490. עמוד: 1597. שנה עברית: התשסו .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר26/01/2006
פרסום להפקדה בעיתונים30/12/2005תאריך פרסום בעיתון: 29/12/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/12/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 30/12/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/12/2005
החלטה בדיון בהפקדה25/02/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף24/12/2002
קבלת תכנית10/11/2002
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה