איחוד וחלוקה בהסכמה, יובלים

תוכנית מש/ מק/ 12487/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה בהסכמה, יובלים
מספר: מש/ מק/ 12487/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- איחוד וחלוקה מחדש ללא שינוי בשטח הכולל של כל יעודי הקרקע בתכנית.
- שינוי בקו בנין אחורי.
- הגדלת התכנסית ללא שינוי בשטח הבניה.

עיקרי ההוראות:
א. איחוד וחוקה מחדש ללא שינוי בשטח הכולל של כל יעודי הקרקע בתכנית.
ב. שינוי במירווח בנין אחרוי מ- 5 מטר ל- 3 מטר.
ג. הגדלת תכסית מ- % 35 ל- % 38 ללא שינוי בשטחים המותרים לבניה.
ד. אין שינוי ביתר הוראות התכנית המאושרת ג/ 12487.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגביובלים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19399חלק3120
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 12487יובליםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/10/2010
פרסום להפקדה ברשומות14/10/2010תאריך פרסום: 14/10/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6146. עמוד: 419. שנה עברית: התשעא .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201001227/10/2010