איחוד וחלוקה בהסכמה, כפר כנא

תוכנית 8/ מע/ מק/ 15318/ 69

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה בהסכמה, כפר כנא
מספר: 8/ מע/ מק/ 15318/ 69
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי מיקום דרך על ידי איחוד וחלוקה בהסכמה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17398חלק32
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגנ/ 15318ביטול חלק מדרך והצרתו, כפר כנאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/06/2010תאריך פרסום: 14/06/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6096. עמוד: 3312. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר11/06/2008
פרסום להפקדה ברשומות11/04/2008תאריך פרסום: 11/04/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5805. עמוד: 3073. שנה עברית: התשסח .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200800911/06/2008