איחוד וחלוקה בהסכמה, מתחמים 11,12, וחלקה מ- 9, אזור מגורים א', סער

תוכנית חא/ מק/ 2008/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה בהסכמה, מתחמים 11,12, וחלקה מ- 9, אזור מגורים א', סער
מספר: חא/ מק/ 2008/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד וחלוקה בהסכמה לצורך שיפור וניצול קרקע.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרסער
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19931חלק4
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 12648הרחבת קיבוץ סערשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר04/01/2010
פרסום להפקדה ברשומות15/12/2009תאריך פרסום: 15/12/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6033. עמוד: 962. שנה עברית: התשע .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201000104/01/2010