איחוד וחלוקה בהסכמה, סחנין

תוכנית ג/ לג/ 9169/ 04/ 25

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה בהסכמה, סחנין
מספר: ג/ לג/ 9169/ 04/ 25
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד וחלוקה בהסכמה, שינוי קווי הבניין בהתאם למסומן בתשריט וקביעת גודל מגרש מינימלי.

עיקרי הוראות התכנית:
- איחוד וחלוקה הסכמה
ב. שינוי קווי הבניין בהתאם למסומן בתשריט.
ג. קביעת גודל מגרש מינימלי

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19321חלק8, 11
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/02/2005תאריך פרסום: 10/02/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5366. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר01/08/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200400701/08/2004