איחוד וחלוקה בהסכמה, סחנין

תוכנית ג/ לג/ 9169/ 04/ 33

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה בהסכמה, סחנין
מספר: ג/ לג/ 9169/ 04/ 33
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית איחוד וחלוקה בהסכמת שותפים והקטנת קווי בניה כפי שמתואר בתשריט.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19318חלק150-151
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9169שינוי לתקנון; הגדלת אחוזי בניה ומס' הקומות, שינוי למתאר, סכנין.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/06/2005תאריך פרסום: 19/06/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5406. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים22/05/2005
פרסום להפקדה ברשומות09/01/2005תאריך פרסום: 09/01/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5358. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/11/2004
פרסום להפקדה בעיתונים09/11/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200401030/11/2004