איחוד וחלוקה בהסכמה, שינוי ממגורים 2 למגורים א',ממגורים 2 לדרך,מדרך לשצפ.

תוכנית ממ/ 5144

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: איחוד וחלוקה בהסכמה, שינוי ממגורים 2 למגורים א',ממגורים 2 לדרך,מדרך לשצפ.
מספר: ממ/ 5144
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. איחוד וחלוקה בהסכמה לפי פרק ג' סימן ז' לחוק.
2. שינוי יעוד מגורים 2 למגורים א'.
3. שינוי יעוד מגורים 2 לדרך.
4. שינוי יעוד מדרך לדרך משולבת ולשטח ציבורי פתוח.
5. קביעת הוראות בניה וזכויות בניה.
6. הקטנת קו בנין מ 5 מ' ל - 3 מ' לרח' האורנים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמצפה אפקגני תקוהגני תקוה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6720חלק69-7012
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתממ/ 5125יצירת רצועת שצ"פ, שתהווה רצועת פעילותפנאי ונופש .שינוי
תוכניתשד/ 1060כפר מעששינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/01/2007תאריך פרסום: 30/01/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5621. עמוד: 1354. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים29/12/2006תאריך פרסום בעיתון: 26/12/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/12/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 29/12/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו23/11/2006
החלטה בדיון באישור תכנית18/09/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2006
פרסום להפקדה ברשומות19/06/2006תאריך פרסום: 19/06/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5542. עמוד: 3823. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים09/06/2006תאריך פרסום בעיתון: 07/06/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/06/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 09/06/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/04/2006
החלטה בדיון בהפקדה06/09/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף29/05/2005
קבלת תכנית14/04/2005