איחוד וחלוקה בהסכמה, שינוי תוואי דרך גישה וביטול שצ"פ, סכנין

תוכנית גנ/ 15130

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה בהסכמה, שינוי תוואי דרך גישה וביטול שצ"פ, סכנין
מספר: גנ/ 15130
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
איחוד וחלוקה בהסכמה והעתקת דרך גישה.

עיקרי הוראות התכנית:
איחוד וחלוקה בהסכמה והעתקת דרך גישה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19291חלק7, 9, 11-12, 33, 88
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו20/03/2007
החלטה בדיון בהפקדה21/06/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף06/03/2005
קבלת תכנית29/11/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200601021/06/2006
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200500115/06/2005