איחוד וחלוקה בהסכמה, שער גולן

תוכנית עמ/ מק/ 5192/ 007

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה בהסכמה, שער גולן
מספר: עמ/ מק/ 5192/ 007
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד וחלוקה בהסכמה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעמק הירדןעמק הירדןשער הגולן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15705חלק8
15707חלק20-21
15708חלק3
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/12/2008תאריך פרסום: 24/12/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5888. שנה עברית: התשסט .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/10/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200801230/10/2008