איחוד וחלוקה בהסכמה,תוספת זכויות בניה,תנאים למתן היתר בניה,תנאים להריסת מבנים

תוכנית שד/ 290/ 10/ ב

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: איחוד וחלוקה בהסכמה,תוספת זכויות בניה,תנאים למתן היתר בניה,תנאים להריסת מבנים
מספר: שד/ 290/ 10/ ב
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים לפי פרק ג' סימן ז' לחוק של חלקות 124, 135.
ב. תוספת זכויות בניה - קביעה 6 יח"ד, מתוכן 2 יח"ד קיימות.
ג. תנאים למתן היתר בניה.
ד. תנאים להריסת מבנים.
ה. שינוי יעוד מקרקע חקלאית א' לדרך חדשה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזדרום השרוןדרום השרוןרמות השביםשרת משה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6452חלק124, 135
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהר/ 290/ 10רמות השביםשינוי
תוכניתהר/ 290/ 10/ ארמות השביםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/07/2006תאריך פרסום: 17/07/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5553. עמוד: 4222. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים30/06/2006תאריך פרסום בעיתון: 26/06/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/06/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 30/06/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו28/05/2006
החלטה בדיון בהתנגדויות26/03/2006
פרסום להפקדה ברשומות29/12/2005תאריך פרסום: 29/12/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5475. עמוד: 1065. שנה עברית: התשסו .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר26/12/2005
פרסום להפקדה בעיתונים18/11/2005תאריך פרסום בעיתון: 17/11/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/11/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/11/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/11/2005
החלטה בדיון בהפקדה02/08/2005
קבלת תכנית13/07/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף13/07/2005