איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים קווי בניין,שינוי במיקום של שצ"פ - סח'נין

תוכנית גלג/ 2049/ 05/ 54

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים קווי בניין,שינוי במיקום של שצ"פ - סח'נין
מספר: גלג/ 2049/ 05/ 54
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית :
איחוד וחלוקה בהסכמה מחדש וקביעת קווי בניין ושינוי מקום השצ"פ .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19291חלק70, 21449-50, 88