איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים

תוכנית גז/ 5/ 10

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים
מספר: גז/ 5/ 10
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1.שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים א', שטח
למבני ציבור, ש.צ.פ, דרכים, דרך משולבת ושבילים
להולכי רגל.
2.תוספת 50 מגרשים למגורים א' צמודי קרקע. בנוסף
ל-31 מגרשים שאושרו בתכנית מפורטת מס' גז / במ / 203
(אושרו 39 מגרשים ו-8 מהם נפסלו) סה"כ 81 מגרשים.
3. איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.
4. קביעת זכויות בניה והוראות להוצאת היתרים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרפדיה

תיאור המיקום:
ישוב: פדיה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4756חלק2-1416
4757חלק20-23, 25-26, 34-35, 482-19, 24, 27-33, 36-42, 44-47
4758חלק2-3, 164-15, 17-26
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ 5/ 4/ אמשק עזר מס' 82, פדיהשינוי
תוכניתגז/ במ/ 203כפר בילו, פדיה, בית עוזיאל., בית חשמונאי.שינוי
תוכניתגז/ 5/ 4מושב פדיהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/03/2000תאריך פרסום: 30/03/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4867. עמוד: 3075. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים11/02/2000תאריך פרסום בעיתון: 10/02/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/02/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/02/2000. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו22/12/1999
החלטה בדיון באישור תכנית20/06/1999
פרסום להפקדה ברשומות26/04/1999תאריך פרסום: 26/04/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4744. עמוד: 2924. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים14/03/1999תאריך פרסום בעיתון: 14/03/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/02/1999
החלטה בדיון בהפקדה06/05/1998
קבלת תכנית29/03/1998