איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים

תוכנית גז/ 1/ 12

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים
מספר: גז/ 1/ 12
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.
ב. שינוי ממגורים לבעלי מקצוע למגורים (8 יח"ד).
ג. שינוי ממגורים לבעלי מקצוע לדרכים.
ד. שינוי משטח למבני ציבור למגורים (57 יח"ד).
ה. שינוי משטח למבני ציבור לדרכים.
ו. שינוי משטח למבני ציבור לשטח ציבורי פתוח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרעזריה

תיאור המיקום:
ישוב: עזריה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3880חלק59-63, 81-82, 84, 90
3881חלק49-54
3883חלק22-29
3884חלק28-34
3885חלק86-92
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/05/1999תאריך פרסום: 19/05/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4755. עמוד: 3325. שנה עברית: התשנט .
פרסום לאישור בעיתונים02/05/1999תאריך פרסום בעיתון: 02/05/1999.
פרסום להפקדה ברשומות21/12/1997תאריך פרסום: 21/12/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4599. עמוד: 991. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה בעיתונים14/12/1997תאריך פרסום בעיתון: 14/12/1997.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/12/1997
החלטה בדיון בהפקדה14/05/1997
קבלת תכנית17/11/1996