איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.

תוכנית בר/ 193/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.
מספר: בר/ 193/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.
ב. איחוד מגרשים 2004 ו- 2005 למגרש אחד.
ג. שינוי יעוד קרקע מדרך לתעשיה ומתעשיה לדרך.
ד. שינוי יעוד קרקע מחלקאי לרצועת ניקוז.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותחבל יבנה

תיאור המיקום:
רח' הגפן אזור תעשיה הקלה יבנה.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
464חלק16
469חלק45, 47
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ 193/ 1העתקת דרך מספר 1 מזרחה ע"מ לפנות את שטח עתודת הנפט.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים12/03/2010תאריך פרסום בעיתון: 09/03/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 10/03/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/03/2010. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות11/02/2010תאריך פרסום: 11/02/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6062. עמוד: 1920. שנה עברית: התשע .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו25/09/2009
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה23/08/2009
החלטה בדיון במועצה הארצית18/08/2009
החלטה בדיון בוולק"ח19/11/2007
פרסום להפקדה בעיתונים12/10/2007תאריך פרסום בעיתון: 11/10/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/10/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 12/10/2007. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר25/09/2007
פרסום להפקדה ברשומות11/09/2007תאריך פרסום: 11/09/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5717. עמוד: 4367. שנה עברית: התשסז .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו18/07/2007
החלטה בדיון בהפקדה20/06/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף31/12/2003
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף14/07/2003
קבלת תכנית23/06/2003
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה