איחוד וחלוקה בין ש.צ.פ., ש.ב.צ. ומגורים ב' ללא שינוי בשטח של כל יעוד קרקע.

תוכנית רצ/ 1/ 22/ 56

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: איחוד וחלוקה בין ש.צ.פ., ש.ב.צ. ומגורים ב' ללא שינוי בשטח של כל יעוד קרקע.
מספר: רצ/ 1/ 22/ 56
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד שטח בניה ציבורית לאזור מגורים ב', לשטח ציבורי פתוח ודרך חדשה.
ב. שינוי יעוד מאזור מגורים ב' לשטח ציבורי פתוח ולדרך חדשה.
ג. שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לדרך חדשה.
ד. החלפת יעודים ללא שינוי בשטח היעוד משטח בנייה ציבורית למגורים ב' (חלקה 228 בגוש 4242) - סה"כ 4 יח"ד לדונם, ומשטח בנייה ציבורית לשטח ציבורי פתוח (מגרש 154/4 בגוש 4246).
ה. ביטול דרך כמסומן בתשריט.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזראשון לציוןראשון לציוןראשון לציוןהחצב, זרובבל, נחמיה, שד יעקב

תיאור המיקום:
רח' נחמיה, רח' זרובבל.
רח' שד' יעקב/רח' החצב.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4242חלק228
4246חלק136-137, 151, 154
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתרצ/ 1/ 1/ גתכנית מס' רצ/1/1 גשינוי
תוכניתרצ/ 1/ 22הסדרת זכויות בניה והרחבות דיור בשיכון המזרחשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים22/12/2006תאריך פרסום בעיתון: 11/12/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/12/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 22/12/2006. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות12/12/2006תאריך פרסום: 12/12/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5604. עמוד: 864. שנה עברית: התשסז .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו03/07/2006
החלטה בדיון באישור תכנית01/05/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר16/02/2006
פרסום להפקדה ברשומות05/02/2006תאריך פרסום: 05/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5490. עמוד: 1595. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים05/01/2006תאריך פרסום בעיתון: 05/01/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/01/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 05/01/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/12/2005
החלטה בדיון בהפקדה08/06/2004
קבלת תכנית08/06/2004