איחוד וחלוקה במגרשים 601 ו- 1001 , קלע אלון

תוכנית גו/ מק/ 15550

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה במגרשים 601 ו- 1001 , קלע אלון
מספר: גו/ מק/ 15550
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית :
שינוי מקום חלק מאזור מסחר ומבנים ומוסדות ציבור תוך הבטחת השתלבות טובה יותר בתוך הסביבה הטבעית והתאמה מקסימלית למבנה הקרקע .

עיקרי הורואת התכנית :
איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמה , לצורך החלפת מיקום ייעודי הקרקע בין שצ"פ למסחר ומבנים ומוסדות ציבור .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגולןגולןקלע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
202000חלק4
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 15550רה תכנון קלע אלוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר22/10/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200701222/10/2007