איחוד וחלוקה בסמכות מקומית, החלפת א"ת עם אזור מבני משק, קיבוץ צובה

תוכנית מק/ מי/ 230/ ה

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: איחוד וחלוקה בסמכות מקומית, החלפת א"ת עם אזור מבני משק, קיבוץ צובה
מספר: מק/ מי/ 230/ ה
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. תכנית איחוד וחלוקה בועדה מקומית עלפי סעיף 62 א (א) לחוק התכנון והבניה.
2. החלפת אזור תעשיה קיים עם אזור מבני משק קיים באופן שכל אזור נשאר בגודלו המקורי.
3. כל אזור נשאר עם הוראות, הגבלות זכויות הבניה שלו.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהצובה
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות02/07/2006תאריך פרסום: 02/07/2006. מס' ילקוט פרסומים: 547. עמוד: 3984. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים09/06/2006תאריך פרסום בעיתון: 07/06/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 09/06/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 07/06/2006. עיתון: הארץ.
החלטה בדיון באישור תכנית06/04/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר15/03/2006
פרסום להפקדה ברשומות28/02/2006תאריך פרסום: 28/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5501. עמוד: 2100. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים12/02/2006תאריך פרסום בעיתון: 26/01/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/01/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - עיון / אישור השר - מחוז ירושלים200600415/03/2006