איחוד וחלוקה והגדלת צפיפות

תוכנית הצ/ 5/ 1/ 265

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: איחוד וחלוקה והגדלת צפיפות
מספר: הצ/ 5/ 1/ 265
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד וחלוקה ללא הסכמה+ שינוי הוראות בינוי ועיצוב+ ניוד שטחים וזכויות בין מגרשים+הקטנת שטח מגרש המותר לבניה+הגדלת מס' יח"ד מ- 8 ל- 16 ללא תוסת שטח עיקרי+שינוי תכסית+ התרת כניסה חיצונית למרתף+הגדרת שטחי שירות.

עיקרי ההוראות:
1. איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים עפ"י פרק ג' סימן ז' לחוק ללא שינוי בשטח הכולל של כל יעוד קרקע.
2. שינוי של הוראות לפי תכנית בדבר בינוי או עיצוב אדריכלים.
3. ניוד זכויות בין מגרשים- שינוי חלוקת שטחי הבניה המותרים בתכנית אחת, מבלי לשנות את סך כל השטח הכולל המותר לבניה בתכנית.
4. שינוי בהוראות בדבר גודל שטח מגרש שמותר להקים עליו בנין (הקטנת שטח מגרש המותר לבניה) על פי המצויין בתשריט ובטבלת הזכויות.
5. הגדלת מספר יחידות מ- 8 ל- 16 , ללא הגדלת סך כל השטחים למטרות עיקריות. ובצפיפות ממוצעת של 3.42 יח"ד לדונם.
6. שינוי של תכסית מותרת.
7. התרת אפשרות לכניסה מבחוץ למרתף.
8. הגדרת שטחי שירות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםתל מונדתל מונדהברוש, המטעים

תיאור המיקום:
מתחם א-רח' המטעים(פינת הראשונים)
מתחם ב-רח' הברוש (פינת הראשונים)
חלקות המיועדות למגורים מזרחית ומערבית ל"וילה זיו" במרכז תל-מונד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
9049חלק62-63, 131-13219, 162-163
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהצ/ מק/ 5/ 1/ 193/ אשינוי קו בנין לחניהשינוי
תוכניתהצ/ מק/ 5/ 1/ 193/ בשנוי קו בנין אחורי וצדדי לשפת הבריכהשינוי
תוכניתהצ/ במ/ 5/ 1/ 193תל מונדשינוי
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 100/ אתכנית מרתפיםשינוי
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 68שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור "מגורים - חקלאי מיוחד" עבור בית מגוריםשינוי
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 0מתאר תל-מונדשינוי
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 200קביעת הוראות בניהשינוי
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 202הפקעת זכויות מעבר לצנרת מים, תל מונד.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה04/07/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/04/2011
קבלת תכנית03/04/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית201101404/07/2011