איחוד וחלוקה והגדלתשצ"פ, רמת ישי

תוכנית 2/ מע/ מק/ 174/ 26

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה והגדלתשצ"פ, רמת ישי
מספר: 2/ מע/ מק/ 174/ 26
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקה ללא הסכמת הבעלים.

עיקרי הוראות התכנית:-
- חלוקת חלקה 130 וחלקי חלקות הגובלות ל- 7 מגרשי בניה - אזרוימגורים א/2 דרך ושצ"פ.

- התאמת גבול מגרשים לפי חלוקה מאושרת ( מגרשים 81 - 82, 107) ובהתאם לתכנית ג/ במ/ 174.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםרמת ישירמת ישי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11184חלק13079, 90-92, 110-111, 118
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/12/2004תאריך פרסום: 14/12/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5349. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/12/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200301230/12/2003