איחוד וחלוקה והסדרת קווי בנייה למבנים קיימים - בסמת טבעון

תוכנית 10/ מע/ מק/ 6265/ 30

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה והסדרת קווי בנייה למבנים קיימים - בסמת טבעון
מספר: 10/ מע/ מק/ 6265/ 30
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת קווי הבניין בחלקות 147 ו-148.
איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי קווי בניין על פי קו אדום מקווקו בתשריט.
2. איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםבסמת טבעון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10368חלק147-148200
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7512שינוי לתקנון תכנית מפורטת - בסמת טבעוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/09/2012תאריך פרסום: 06/09/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6469. עמוד: 6280. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר12/03/2012
פרסום להפקדה ברשומות22/02/2012תאריך פרסום: 22/02/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6383. עמוד: 2838. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים27/01/2012תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2012. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201200312/03/2012