איחוד וחלוקה והקטנת קו בנין, סחנין

תוכנית ג/ לג/ 9169/ 04/ 59

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה והקטנת קו בנין, סחנין
מספר: ג/ לג/ 9169/ 04/ 59
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי למתאר מס' ג/ 9169 מאושרת - הקטנת קווי בנין כפי שמוצע בתשריט ותוכנית איחוד וחלוקה בהסכמה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19280חלק4025
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9169שינוי לתקנון; הגדלת אחוזי בניה ומס' הקומות, שינוי למתאר, סכנין.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/07/2005תאריך פרסום: 31/07/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5421. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים26/06/2005
פרסום להפקדה ברשומות09/03/2005תאריך פרסום: 09/03/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5377. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/02/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200500228/02/2005