איחוד וחלוקה והקצאת שטחים לצורך הרחבת בית הספר החיטה חטיבה צעירה

תוכנית ש/ 1149

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה והקצאת שטחים לצורך הרחבת בית הספר החיטה חטיבה צעירה
מספר: ש/ 1149
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- חלוקה חדשה של מגרשים ללא הסכמת הבעלים, בלא לשנות
את השטח הכולל של כל יעוד קרקע, וזאת על מנת לאפשר
הרחבת "בית הספר ניל"י החטיבה הצעירה" למתחם ב'.
- שינוי קו בניין צדי באתר המיועד לבנייני ציבור, מ- 5 מ' ל- 0,
בקטע הגובל בחלקה 11 בגוש 11309.
- קביעת הוראות והנחיות בניה בכל מתחם.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהשומרוןזכרון יעקבזכרון יעקב

תיאור המיקום:
מתחם א: שכונת נווה הברון.
מתחם ב: ממזרח לבית הספר החיטה חטיבה צעירה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11309חלק109, 17, 28
11317חלק123, 130, 132
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/04/2005תאריך פרסום: 17/04/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5391. עמוד: 2409. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים18/03/2005תאריך פרסום בעיתון: 16/03/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/03/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/03/2005. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה14/02/2005
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו01/02/2005
החלטה בדיון באישור תכנית30/06/2004
החלטה בדיון במועצה הארצית24/06/2004
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/01/2004
פרסום להפקדה ברשומות15/07/2003תאריך פרסום: 15/07/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5206. עמוד: 3458. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים27/06/2003תאריך פרסום בעיתון: 25/06/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/06/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 27/06/2003. עיתון: עיתון מקומי.
קבלת תכנית10/04/2003