איחוד וחלוקה ושינוי יעוד למלאכה זעירה, כפר דחי

תוכנית גנ/ 15408

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה ושינוי יעוד למלאכה זעירה, כפר דחי
מספר: גנ/ 15408
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי ייעוד שטח ממגורים רגיל לאיזור מגורים מיוחד לצורך שילוב בית מלאכה זעיר (הקמת נגריה).
קביעת תכליות וזכויות בנייה המותרות בשטח התכנית המסומן בתשריט.
קביעת הוראות בנייה גובה בנינים.
קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחיבוסתן אל מארג'דחי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17235חלק5
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/08/2006תאריך פרסום: 28/08/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5570. עמוד: 4761. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים18/08/2006תאריך פרסום בעיתון: 16/08/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/08/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 18/08/2006. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו03/08/2006
החלטה בדיון באישור תכנית21/06/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר16/02/2006
פרסום להפקדה ברשומות16/02/2006תאריך פרסום: 16/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5495. עמוד: 1905.
פרסום להפקדה בעיתונים14/02/2006תאריך פרסום בעיתון: 31/01/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 10/02/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 14/02/2006. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/01/2006
החלטה בדיון בהפקדה29/06/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף23/05/2005
קבלת תכנית03/04/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200601021/06/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים60016/02/2006
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200500229/06/2005