איחוד וחלוקה ושינוי קו בנין, בסמת טבעון

תוכנית 10/ מע/ מק/ 6265/ 27

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה ושינוי קו בנין, בסמת טבעון
מספר: 10/ מע/ מק/ 6265/ 27
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד וחלוקה הקרקע מחדש בהסכמת בעלים
שינוי קו בנין

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםבסמת טבעוןבסמת טבעון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10366חלק560-561
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6265אחוד תכניות מפורטות בסמת טבעוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/04/2007תאריך פרסום: 15/04/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5649. עמוד: 2283. שנה עברית: התשסז .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/09/2006
פרסום להפקדה ברשומות31/08/2006תאריך פרסום: 31/08/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5572. עמוד: 4843. שנה עברית: התשסו .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200600928/09/2006