איחוד וחלוקה ושינוי קו בנין, יפיע

תוכנית 4/ מע/ מק/ 9607/ 28

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה ושינוי קו בנין, יפיע
מספר: 4/ מע/ מק/ 9607/ 28
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בתוואי דרך והתווית צומת מעגלית
איחדו וחלוקה ללא הסכמה
ושינוי בקוי בנין וכיסוי קרקע על מנת לתת לגיטימציה למבנה קיים .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםיפיעיפיע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16873חלק67
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9607שינוי תוואי דרכים, שנוי למתאר, יפיע.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/06/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200600630/06/2006