איחוד וחלוקה ושינוי קו בנין, כפר כנא

תוכנית 8/ מע/ מק/ 8588/ 37

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה ושינוי קו בנין, כפר כנא
מספר: 8/ מע/ מק/ 8588/ 37
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קו בנין כפי שקיים ומוסמן .
איחוד וחלקוה בהסכמה.
קו בנין קדמי 3 במקום 5 במגרש 27

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17387חלק25-27
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8588מתאר כפר כנאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/07/2008תאריך פרסום: 15/07/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5832. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר09/01/2008
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית לא אושרה17/09/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/06/2005