איחוד וחלוקה ושינויקוו בנין ותכסית, דיר אל אסד

תוכנית בבכ/ מק/ 7247/ 11/ 28

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה ושינויקוו בנין ותכסית, דיר אל אסד
מספר: בבכ/ מק/ 7247/ 11/ 28
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- איחוד וחלוקה בהסכמה עפ"י סעיף 62א(א)1.
- שינוי קווי בניין עפ"י סעיף 62א(א)4.
- שינוי תכסית קרקע עפ"י סעיף 62א(א)9.

עיקרי ההוראות:
- איחוד וחלוקה בהסכמה עפ"י סעיף 62א(א)1.
- שינוי קווי בניין עפ"י סעיף 62א(א)4.
- שינוי תכסית קרקע עפ"י סעיף 62א(א)9.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןבקעת בית הכרםדיר אל-אסדדיר אל-אסד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18818חלק60
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/11/2012תאריך פרסום: 04/11/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6492. עמוד: 769. שנה עברית: התשעג .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר22/04/2012
פרסום להפקדה ברשומות16/01/2012תאריך פרסום: 16/01/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6361. עמוד: 1988. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים01/12/2011תאריך פרסום בעיתון: 01/12/2011. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201200522/04/2012