איחוד וחלוקה חדשה בהסכמה, שינוי מש.צ.פ. וחקלאי למגורים וש.צ.פ.

תוכנית הצ/ 5/ 1/ 219

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: איחוד וחלוקה חדשה בהסכמה, שינוי מש.צ.פ. וחקלאי למגורים וש.צ.פ.
מספר: הצ/ 5/ 1/ 219
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. איחוד וחלוקה חדשה בהסכמת הבעלים עפ"י פרק ג' סימן ז' לחוק.
ב. שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח וחקלאי למגורים ושטח ציבורי פתוח וסה"כ 2 יח"ד.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםתל מונדתל מונד

תיאור המיקום:
נ. צ. 183960, 142475.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
9049חלק13, 15-16
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהצ/ במ/ 5/ 1/ 193תל מונדשינוי
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 0מתאר תל-מונדשינוי
תוכניתהצ/ 0/ 1/ 3/ בקביעת הוראות והגבלות לבנינים אשר שימושם למחסנים חקלאיים באיזור שייעודו חקלאישינוי
תוכניתהצ/ 0/ 1/ 3מבני-משק בשטח חקלאי. תל מונדשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/02/2007תאריך פרסום: 26/02/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5633. עמוד: 1776. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים26/01/2007תאריך פרסום בעיתון: 23/01/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/01/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/01/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו10/01/2007
החלטה בדיון באישור תכנית16/10/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2006
פרסום להפקדה ברשומות25/06/2006תאריך פרסום: 25/06/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5544. עמוד: 3904. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים04/06/2006תאריך פרסום בעיתון: 04/06/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 31/05/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 02/06/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/04/2006
החלטה בדיון בהפקדה21/03/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/02/2006
קבלת תכנית18/12/2005