איחוד וחלוקה חדשה של מגרש 53.

תוכנית הל/ מק/ 187

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה חדשה של מגרש 53.
מספר: הל/ מק/ 187
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. איחוד וחלוקה חדשה חדשה של מיגרש 53 לשני מגרשים שמיספרם 53/א' ו- 53/ב'. 2. קביעת קוי בנין חדשים, הכל לפי התשריט.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהכפר הנוער-קרית יערים

תיאור המיקום:
קרית יערים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
29539חלק32-36
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמי/ 232שינוי יעוד חלקה - קרית יערים.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/12/1998תאריך פרסום: 01/12/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4706. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה ברשומות24/02/1998תאריך פרסום: 24/02/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4621. שנה עברית: התשנח .