איחוד וחלוקה חדשה, שדמות דבורה

תוכנית גת/ מק/ 5907/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה חדשה, שדמות דבורה
מספר: גת/ מק/ 5907/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד וחלוקה בהסכמה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןשדמות דבורה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15120כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5907מושב שדמות דבורהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות16/06/2002תאריך פרסום: 16/06/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5084. עמוד: 2723. שנה עברית: התשסב .