איחוד וחלוקה להסדרת דרכי גישה, יפיע

תוכנית 4/ מע/ מק/ 9607/ 21

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: איחוד וחלוקה להסדרת דרכי גישה, יפיע
מספר: 4/ מע/ מק/ 9607/ 21
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת גישה מוטורית לחלקה 22 על ידי איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםיפיעיפיע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16880חלק2214, 20, 23, 26
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9607שינוי תוואי דרכים, שנוי למתאר, יפיע.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה ברשומות18/08/2011תאריך פרסום: 18/08/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6283. עמוד: 6117. שנה עברית: התשעא .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/05/2005
פרסום להפקדה ברשומות06/05/2005תאריך פרסום: 06/05/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5406. עמוד: 3077. שנה עברית: התשסה .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200500530/05/2005